Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2011-09-09

Sigitas Cibulskas, Paliesiaus kaimo gyventojų susitikimas su žemiečiais.


Sigitas Cibulskas. Paliesiaus kaimo gyventojų susitikimas su žemiečiais.

Paliesiaus kaimo gyventojų susitikimas


Paliesiaus kaimo gyventojų susirinkimas brendo jau nuo 2010 m., tačiau nesubrendo. Trūko tikslių istorinių duomenų apie kaimą, jo įkūrimą bei gyvavimo raidą. Duomenų ir šiais metais buvo surasta irgi nedaug. Dėl to subrendo Paliesiaus kaimo gyventojų susirinkimas 2011 metais. Susirinkimas buvo organizuojamas, siekiant sužinoti daugiau istorinių duomenų apie kaimą, jo gyvavimą bei sugražinti gražius prisiminimus žmonėms gimusiems ir augusiems arba leidžiantiems pastoviai atostogas Paliesiaus kaime. Tikėjomės, kad šio susitikimo metu susitiks vaikystės ar jaunystės draugai, gal net ir giminaičiai, kurie nesimatė daugiau nei 30 metų.
Abejonių dėl kaimo susirinkimo būtinybės nebeliko, kai apie tokius pamastymus paskelbiau „Paliesiniams“, gyvenantiems dabar Paliesiaus kaime ir už jo ribų.
Noras kažkaip prisidėti ir kažką padaryti, kad susirinkimas įvyktų buvo beveik pas visus „Paliesinius“. Atsirado netgi gyventojų, gyvenusių Paliesiaus kaime 19a sąrašas, kuris vėliau buvo patikslintas su Paliesiaus kaimo gyventojais. Norą, pasiruošti susitikimui: suremontuoti ir nudažyti kaimo kryžių, paruošti aikštele susirinkimui (įrengti gegužinę) informuoti visus buvusius ir esamus „Paliesinius“ apie susirinkimą pareiškė patys „Paliesiniai“. Viskas suprantama, juk tai jų gimtinė, kur dar gyva protėvių dvasia bei dar matomos kažkada žemėje įmintos protėvių pėdos.
„Paliesiniai“ vieningai surėmę pečius sugebėjo per gana trumpą laiką nudirbti visus numatytus darbus ir puikiai pasiruošti kaimo gyventojų susirinkimo šventei.
Prie šios gražios šventės įgyvendinimo taip pat prisidėjo: Mielagėnų seniūnija, Mielagėnų klebonas Ma­ri­jo­nas Sa­vic­kas, Mielagėnų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorė Aldona Černiauskienė, dainininkai ir muzikantai.
Šventės metu Paliesiaus kaimo gyventojai iškilmingai buvo apdovanoti Alfredo Girdžiušo sumaketuotais diplomais: Paliesiaus senjoras – Vitėnienė Gertrūda; Paliesiaus atžalos – Petrulėnaitės Miglė, Viltė ir Giedrė, bei Paliesiaus ūkvedžiai - visi gyventojai šiuo metu gyvenantys Paliesiaus kaime.
Paliesiaus kaimo gyventojams gimusiems, augusiems arba nuolatos atostogas leidusiems  Paliesiuje buvo išduotas Paliesiaus kaimo susirinkimo šventės Pasas.
Šventės metu programoje dalyvavo: Valdas Girdžiušas (dainavo ir talkino muzikantams),  Česlava Girdziušaitė - Pribušauskienė (skaitė savo parašytus eilėraščius).
Paliesiaus kaimo gyventojų susitikimo švente organizavo, sukūrė jai programą ir vedė  Sigitas Cibulskas.
Šventės metu užsiregistravo 114 žmonių. Neoficialiais duomenimis buvo suskaičiuota virš 150 žmonių.
Šventėje susitiko draugai, kurie buvo nesimatę daugiau kaip 35 metus.
 
ISTORIJOS TRUPINĖLIAI

 Valakų reforma šiame krašte, kaip ir visoje LDK feodalinė žemės reforma, vyko XVI a. antroje pusėje. Valakų reformos įstatymas  buvo paskelbtas 1557 m. balandžio 1 dieną. Reforma truko apie 20 metų. Būtent per šią reformą vyko gyventojų kėlimas iš vienkiemių į  gatvinį kaimą. Taigi, Paliesius įsikūrė ant trakto, jungiančio Vilnių - Švenčionis su Breslauja pro Tverečių. Paliesiaus kaimas įsikūrė 17 a. viduryje, pamiškėje prie kelio, vykdant valakų reformą.
Lenkų okupuotas Paliesiaus kraštas - 1930 metų žemėlapio fragmentas. Vietovių ir gyvenviečių pavadinimai šlykščiai iškraipyti, išdarkyti - tuo metu vyko arši užgrobtų žemių polonizacija
Paliesiaus kaimas, kaip Vilniaus krašto dalis apie 1932 metais buvo okupuotas Lenkijos. Pagal Lenkų žemėlapį galima nustatyti, jog iki okupacijos Paliesiaus kaime buvo virš 20 atskirų pastatų, kuriuose gyveno 44 gyventojai.
Žemės reformų uždaviniai priklausomai nuo laikmečio buvo skirtingi. Jei 1557 m. buvo orientuotą į gatvinio kaimo kūrimą ir plėtrą tai 1930-32 metais reformos uždavinys buvo atvirkštinis, skatinti gyventojus keltis į vienkiemius.
Dabartinių Paliesiaus kaimo gyventojų teigimu, 19 a. Paliesiaus kaime buvo 38 šeimos, gyveno 194 žmonės. Šiuo metu Paliesiaus kaime yra 27 „Paliesiniai“: 9 namai, kuriuose pastoviai gyvena 24 žmonės ir 2 namai į kuriuos savaitgaliais atvažiuoja dar 3 žmonės, o dar 74 Paliesiniai, kurie yra gyvi, klajoja po pasaulį.
 ********************************************************
Paliesiaus kaimo gyventojų susitikimas su žemiečiais
Sigito Cibulsko fotonuotraukos:


Komentarų nėra: