Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2014-03-20

Alfredo Girdziušo asm. fotoarchyvas; Pijaus Girdziušo ir Alfredo Girdziušo fotoarchyas: VI aplankas (1dalis) 1979.06.14.-1994.10.15.Alfredo Girdziušo asm. fotoarchyvas;  VI aplankas (1 dalis) 1979.06.14.-1994.10.15.
Eil.
Nr.
Siužetas
Tema
Data
Vieta fotograf.
Psl./
35
60
Vnt.
1.         
Vilniaus vaizdai /sp.neg
790614
Vilnius
001
35s
17
2.         
Katynė /sp.neg
79xxxx
Katynė
002
35
18
3.         
Lenino paminklas
800605
Vilnius
003
35
17
4.         
KGB rūmai, komisariatas
80xxxx
Vilnius
004
35
16
5.         
Cerkvė žvėryne, cerkvė Aušros vartų g.,(Gorkio g.- buvusi)
800520
Vilnius
005
35
22
6.         
Justinas Marcinkevičius Lietuvos aklųjų draugijoje (LAD)
8212xx
LAD GMK
006
35
65
7.         
Justinasd Marcinkevičius, Laimonas Noreika LAD Gamybos mokymo kombinate (GMK)/sp.poz
8212xx
LAD GMK
007
60
10
8.         
Justinas Marcinkevičius, 1983 m. Poezijos pavasaris/ sp.poz
83xxxx
Vilnius
008
60
13
9.         


10.      
Justinas Marcinkevičius, Laimonas Noreika LAD GMK
8212xx
LAD GMK
010
60
8
11.      
Mickevičiaus paminklas
880617
Vilnius
011
35
9
12.      
„Lituania“ atvirutė /Re
880128
Reprodukcija
011
35
3
13.      
Anzelmo Matučio sodyba/namai Pauosupio k. (netoli Zervynų) Varėnos raj./ Nr.881395
880213
Pauosupis
011
35
19
14.      


15.      
Kaziuko turgus, Aušra Girdziušienė, Greta, Ramūnas/ Nr.881406
880304
Vilnius
015
60
48
16.      
Prof. A.Jozėnas su Danute Zlatkauskiene , Inga Selskytė  iš Vilniaus choro„Maestro“ kieme, Ignalinos r. / Nr.881422
880409
Ignalinos r.
016
60
9
17.      
LAD Kultūros dienos Ignalinoje.Mamertas Krapauskas – raj.laikr.redaktorius, Aldona Šimkuvienė, Inga Vareneckaitė, Violeta Mieželytė,Ingaunytė, „Drevinukai“, prof.A.Jozėnas, Ancuta, Daujotienė, Zita, Dzidolikas, Gylys , paroda, choras/Nr.881420
88049-10
Ignalina
017
60
64
18.      
K.Ambrasas, Druskininkai, Sodų 9,/Nr.881444
880527-28
Druskininkai
023
60
21
19.      
„Bananų balius“ Puškino skvere, milicija muša žmones
880928
Vilnius
025
60
6
20.      
Michailas Rebis (Miša), žydas, fotografas
881015
Vilnius
026
60
2
21.      
Protesto akcija, Arkikatedro a., guli kryžiumi
881016
Vilnius
026
60
50
22.      
Kernavė
881017
Kernavė
031
60
9
23.      
Armėnai Vilniaus valstybiniame universiteto profilaktoriumo valgykloje (po žemės drebėjimo)
8901pr
Vilnius VU
032
60
26
24.      
Piešia vaikai
8906xx
Vilnius
034
60
3
25.      
Šviesoforai Gedimino pr.
8906xx
Vilnius
034
60
4
26.      
Montekarlo baletas
8902xx
Vilnius
035
35
34
27.      
Paroda . Mokslinė-techninė  paroda LITEXPO
890214
Vilnius
036
35
36
28.      
Gaisras Vilniuje. Osvaldas Girdziušas
890415
Vilnius
037
60
15
29.      
Vilnius nuo 3 Kryžių kalno
890617
Vilnius
038
60
32
30.      
Kauno Laisvės statula. Svečiuose pas Dianą
890715
Kaunas
041
60
15
31.      


32.      
M1, architektūra (malūnas, bažnyčia, koplytstulpis)
890823
?
043
60
6
33.      
„Piketuotojai“, plakatai prie Trakų merijos
8906xx
Trakai
043
60
2
34.      
„Lietuvos aido“ pažymėjimas A.Girdziušo
900404
Reprodukcija
044
35
16
35.      
Česlovas Juršėnas
90xxxx
LRS/AT
044
35
5
36.      
Fontanas prie AT / LRS
900530
Vilnius
044
35
3
37.      
Dailininkai, Pilies g.
900617
Vilnius
044
35
11
38.      
AT deputatas Emanuelis Zingeris/La laikraščiui
9007pab
Vilnius AT
045
35
21
39.      
AT/LRS pastatas, kryžiaus nešimas, Mažvydo biblioteka
90vasara
Vilnius
046
35
24
40.      
LITEXPO pastatas, plakatas
9007vid
Vilnius
046
35
30
41.      
Seimūnai: Visokavičius, Prunskienė, jos brolis, Landsbergis
9006xx
AT/LRS
047
35
5
42.      
Landsbergis, Audrius Butkevičius, Romualdas Visokavičius, Algirdas Brazauskas
9006xx
AT/LRS
047
35
2
43.      
Gabrielio Landsbergio bareljefas Tilto g.
900610
Vilnius
047
35
8
44.      
Algirdas Brazauskas, Visokavičius
900614
AT/LRS
048
35
13
45.      
 JAV biznierių susitikimas su Kazimiera Prunskiene. /La
900814
Vilnius
048
35
15
46.      
Kazimieros Prunskienės albumas iš Graikijos
9006xx
Reprodukcija
049
35
18
47.      
Kazimieros Prunskienės albumas
900621
reprodukcija
049
35
81
48.      
„lietuvos aido“ redakcijos vakaronė pas Aureliją Liauškienę, Stoma, (Re:ag085-133)
9006pab
Vilnius
062
35
50
49.      
Karaimų kenesa Vilniuje
900630
Vilnius
063
35
3
50.      
Fabrikų kaminai/ La redakc
900630
Vilniuis
063
35
11
51.      
Karaimų kenasa Trakuose, kapai,/straipsniui „Karaimai“
900630
Trakai
064
60
28
52.      
Aušra Girdziušienė prie karaimų kapų
900630
Trakai
066
60
4
53.      
„Žiguli“ duobėje, Trakuose, Vytauto g.
9209pab
Trakai
066
60
2
54.      
Seniausia moteris Barbara  Lietuvoje 130(?) metųJoniškis/ Laidas
9009xx
Joniškis
067
60
35
12
54
55.      
Vaistinė Tilto g., Mokslų akademijos biblioteka
901014
Vilnius
069
35
8
56.      
Aktorė Kymantaitė Staleliūnaitė/NC-19/sp.neg
900523
Vilnius
070
35
9
57.      
Kvalifikacijos kėlimo institutas Baltupiuose, Didlaukio g.
900607
Vilnius
070
35
10
58.      
Geležinkelio valdyba
900610
Vilnius
070
35
6
59.      
Landsbergio senelio memorialinė lenta, Tilto g
900611
Vilnius
070
35
2
60.      
Kazimiera Prunskienė ir jos brolis Stankevičius, Audrius Butkevičius
9006xx
AT/LRS
071
35
14
61.      
Rali molėtų rajone
901009(?)
Molėtų raj.
071
35
81
62.      
Plakatas „eikime tautos divyrių keliais“
90xxxx
reprodukcija
074
60
24
63.      
Arvydo Sabonio vestuvės Kaune. Metrikacijos biuras, bažnyčia
900615
Kaunas
076
35
60
107
84
64.      
Barbakanas, Dailės muziejus
900814
Vilnius
086
35
12
65.      
Vilnis, Lvovo x Dzeržinskio (kalvarijų) g.
900816
Vilnius
086
35
4
66.      
Pėsčiųjų tiltas į Trakų pilį
900820
Trakai
086
35
2
67.      
Žuvusių partizanų pagerbimas Trakuose, bažnyčia
9105xx
Trakai
087
35
32
68.      
Žuvusių partizanų pagerbimas Trakuose
9105xx
Trakai
088
35
15
69.      
Gedimino pr.
910514
Vilnius
088
35
4
70.      
Trakų geležinkelio stotis. „Ufonautai“ portretas ant asfalto, kapai ,šviesoforas
910517
Trakai
088
35
12
71.      
AGROBALT, Vokietijos ž.ū. paroda
9204xx
Vilnius
089
35
15
72.      
Gintaro Žagunio žuvimo vietoje - Krakūnai. Antakalnio  kapinės.Vaišvila
920530
Krakūnai
Vilnius
089
35
145
73.      
Trakų nacionalin. parko dir. Zenta Ražanauskienė
900626
?
094
35
9
74.      
Trakai, parduotuvė Nr.6,gėlių parduotuvė, universalinė,“Skaistis“, ūkinių prekių pard., kultūros rūmai, merija, Nepomukas
920627
Trakai
094
35
24
75.      
Trakų mero pavad.(?) Puipos kompiuterininkė
920703
Trakai
095
35
3
76.      
Melžia karvę. Karvė su skarele. Spaudai
920714
Trakų raj.
095
35
12
77.      
Trakų kunigas monsinjoras Vytautas Rūkas, bažnyčios varpas, paveikslai
920717
Trakai
095
35
11
78.      
Lenkų koncertas Trakų savivald. Salėje/ Trakiečių rūpesčiai red. NR.48 – 92.11.14
921110
Trakai
096
35
25
79.      
Lentvaris ir Trakai/ Trakiečių rūpesčiai red.
9212pab.
Lentvaris
Trakai
096
35
10
80.      
Žurnalistės Sigitos Nemeikaitės tėvo laidotuvės
9308xx
Daugai
097
35
25
81.      
Genzelis su... (?)
930115
LRS
098
35
2
82.      
Užrašas LRS ant durų: „Landsbergis“
930117
LRS
098
35
2
83.      
Arkikatedra
930122
Vilnius
098
35
12
84.      
Lentvario Motiejaus Šimelionio m-los vėliavos pašventinimas
930127
Lentvaris
098
35
5
85.      
Skulptūra „Moteris ant lokio“, Antokolskio g. kiemas
9303xx
Vilnius
098
35
60
3
3
86.      


87.      
„Baltų gentys“ lenta VU filologijo. fakultete
930414
Vilnius
100
35
27
88.      
Trakų pilis, miestas
930215
Trakai
100
35
64
89.      
Kauno herbas
930304
reprodukcija
102
35
3
90.      
Žurnalistas Rimantas Šlajus „Mūsų žodis“ red. Gedimino pr. Su šeima
9304xx
Vilnius
103
35
2
91.      
Kaišiadorys
930407
Kaišiadorys
103
35
28
92.      
Aušros vartai, remontas: ruošia sutikti popiežių, remontas prie Arkikatedros, vienuolė
930519
Vilnius
104
35
27
93.      
„Tiesa“ red. Maketuotoja Asta su kolege
930519
Vilnius
104
35
2
94.      
Vilniaus senamiestis
930520
Vilnius
105
35
7
95.      
Trakai, Malinovskio duonos kepykla
930527
Trakai
105
35
12
96.      
Kalvarijų muitinės atidarymas, Junevičius
930614
Kalvarijos
105
35
37
97.      
Trys kryžiai (3 komplektai)
930616
Vilnius
106
35
135
98.      
Autoavarija Kalvarijų x Gajaus g
9007pr
Vilnius
111
35
7
99.      
Autoavarija netoli Rukainių Minsko plentas
930417
Rukainiai
111
35
3
100.   
Autoavarija prie universalinės pard.
930316
Vilnius
111
35
10
101.   
Autoavarija Trakuose, Vilniaus g.
930619
Trakai
111
35
10
102.   
Autoavarija  Šeimyniškių g.
93xxxx
Vilnius
112
35
15
103.   
Dailininkas iš Šiaulių. Paroda
9307pab
Vilnius
112
35
46
104.   
Alfredas Girdziušas (re. Ag174-178)
930714
Vilnius
114
35
5
105.   
Velnio malūnas Kalvarijose (re.ag0026-0030)
9309xx
Kalvarijos
114
35
5
106.   
MPTM  atidarymas Baltupiuose.
930901
Vilnius
114
35
3
107.   
Sudegęs namas Vilniuje. Šanchajus/Šnipiškės, (re. va0001-0026)
9310xx
Vilnius
114
35
32
108.   
Lietuvos ž.ū. asociacija, Jakas Andrius
931013
Vilnius
115
35
5
109.   
Prancūzijos medikų labdara Sveikatos minister.
9310pab
Vilnius
115
35
11
110.   
Lietuvos kariuomenės diena
931123
Vilnius
116
35
66
111.   
Vinco Kudirkos Tautiška giesmė
930103
reprodukcija
118
35
40
112.   
Stiklo blokų cechas (Tiesaos red.)
9401xx
Vilnius
119
35
18
113.   
Žydų muziejaus eksponatai
9401xx
Vilnius
119
35
8
114.   
Vytautas Žilys, tremtinys iš Tulun, Irkutsko sr.
940104
Kėdainiai
120
35
4
115.   
Tadas Žebrauskas
940105
Vilnius
120
35
4
116.   
Sudegusi policijos nuovada Trakuose
9401xx
Trakai
120
35
3
117.   
Jonas Juknevičius Vakarinių naujienų fotokor.
940105
Vilnius
120
35
6
118.   
„Tiesos“ red. Autorius (?)
940105
Vilnius
120
35
7
119.   
Žurnalistė Saulė (pavardė???) Vilniuje, Tiesai
940107
Vilnius
121
35
17
120.   
Lietuvos Metrika, vertėjas, Liet.istor.institutas
940105
Vilnius
121
35
14
121.   
„Tiesos“ redakcija Genovaitės ir Šmarovienės gimtadienis
940107
Vilnius
122
35
19
122.   


123.   
Tuskulėnų dvaro pastatas ir koplytėlė, buv KGB sušaudymo vietos
940110
Vilnius
123
35
31
124.   
„Geležinio vuilko“ brigadoje. Laikraščių redaktoriai, Dominijonas Šniukas
940111
Vilnius
124
35
17
125.   
Linas Linkevičius ir kariuomenės vadas, Geležinis vilkas pulkin. A.Beišys/ Tiesai
940111
Vilnius
124
35
8
126.   
Danguolė Cibulskaitė su dukra Pilies g.
940112
Vilnius
124
35
2
127. 
V.Čepaitis. Atgimimas?
940113
Vilnius
125
35
2
128.   
Sambo Rudas, jo nuotraukos
940105
reprodukcija
125
35
5
129.   
Vokietijos valiuta 5DM
940117
reprodukcija
125
35
5
130.   
Mažosio Lietuvos veikėjai
940121
reprodukcija
125
35
28

Komentarų nėra: