Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2012-03-10

Alfredo Girdziušo 1988-1994 metų politinių įvykių Lietuvoje fotoarchyvų aprašai

Alfredo Girdziušo asm. fotoarchyvas; I aplankas 1988 m. rugsėjo 28d.–1994 m. birželio 14d.
Eil.
Nr.
Siužetas
Tema
Data
Vieta fotograf.
Psl./
Vieta archyve
35
60
Vnt.
1.       
Piketas prie Seimo/pensijos/ AT
91xxxx
Vilnius
001/    91 1212
35
42
2.       
Piketas Puškino skverelyje/ bananų balius
88.09.28, 18-19 h
Vilnius
002-005/ 880928A-D
60
48
3.       
Parašų rinkimas/ Arkikatedros a.
88vasara
Vilnius
006/
89A 0000
35
8
4.       
LKPS XX suvažiavimui remti mitingas /Arkikatedros a.
88xxxx
Vilnius
006-007/
88  0000-B
35
28
5.       
Šarvuočiai prie paminklų
90vasara
Vilnius
008/    0001
35
35
6.       
LLL piketas, Sniečkaus bareljefo nuvertimas
90 vasara
Vilnius
009/    0002
35
23
7.       
Desantininkai su merginomis Černiachovskio a.
90vasara
Vilnius
009/    0002
35
3
8.       
Tankai/šarvuočiai Gedimino per (?)
90vasara
Vilnius
009/    0002
35
2
9.       
LLL badautojas prie AT
90 xxxx
Vilnius
010/    0003
35
2
10.   
Kapsuko paminklas / rotušės a.
90 vidur
Vilnius
010/    0003A
35
6
11.   
LLL Terlecko namelio „galas“
90 vid
Vilnius
010/    0003B
35
1
12.   
Autoavarija Joniškyje
90 vid
Joniškis
010/    0003C
35
6
13.   
Mitingas (koks?) Arkikatedros a
90 vid
Vilnius
010/    0003D
35
10
14.   
Tankai, vežami Lentvario gelež. st
90 vid
Lentvaris
011/    0004E
35
16
15.   
Šarvuočiai vežami traukiniais
90.07.18
Lentvaris
011/    0004F
35
4
16.   
Tankai vežami traukiniu
90.07.18
Lentvaris
011-012/
0004G-J
35
40
17.   
Sniečkaus paminkl.lentos nuėmimas/ Gedimino pr.
90vasara
Vilnius
013-014/
0005-0005B
35
33
18.   
Sniečkaus, Kapsuko paminklų „gynyba“/ SA, šarvuočiai
90vasara
Vilnius
014-015/
0005C-D
35
35
19.   
SA šarvuočiai, kareiviai/(Serioža (išgelbėjo mano fotoarchyvus)), Černiaccovsko a, Kapsuko pam.
90vasara
Vilnius
015-022/
0005E-P
35
229
20.   
Pardavinėja „Sovetskaja Litva“
90.07.17
Vilnius
022/   0005R
35
2
21.   
Jedinstvenininkų suvažiavimas Vingio parke
90.07.21
Vilnius
023-024/0006-A
35
44
22.   
Jedinstvenininkai, Lenino a
90.07.21
Vilnius
025/     0006B
35
22
23.   
Jedinstvenininkai, Lenino a
90.07.21
Vilnius
025-026/
007-007A
35
42
24.   
LLL mitingas prieš „Kreipimąsį“/ Respublikos a./AT, kunigas Svarinskas
90.08.pr
Vilnius
027-030/
008, A,B,C
35
134
25.   
Sovietinės įstaigų afišos/LTSR
90.08.xx
Vilnius
031/    009
35
8
26.   
Adomas Zaremba/LRS/ Dauderys Arvydas/ mašinos „ožiai“ Didžioji g.
90.08.xx
Vilnius
031/    009
35
4
27.   
Naktinės partijos spauda/ Šuika Raimundas/ prie geležinkelio st.
90.08.xx
Vilnius
031/    009B
35
14
28.   
LLL mitingas/eisena/Gedimino pr./jedinstvenininkai saugo Lenino skulpt./šarvuočiai
90.09.xx
Vilnius
032-033/
 010A-B
35
50
29.   
Aplaistyta Lenino skulptūra su dažais/valo
90.09.xx
Vilnius
033/    010C
35
6
30.   
LLL mitingas/eisena Gedimino pr./ Arkikatedros a./SA šarvuočiai „saugo“ Černiachovskio, Lenino, Kapsuko paminklai/ jedinstvenininkai
90.09.28
Vilnius
034-035/
0011-0011B
35
49
31.   
Paskutinis SA paradas/ spalio revoliucijai paminėti
90.11.07
Vilnius
036-038/ 0012A-0012D
35
95
32.   
Užrašai ant sienų/okupantai lauk
90.10.xx
Vilnius
039-041/    0013
35
79
33.   
Piketuotojai prie AT prieš Paulauską
90pabaiga
Vilnius
042/           0014
35
6
34.   
Spaudos rūmų užgrobimas
91.01.09
Vilnius
043-045/    0015
35
100
35.   
Mitingas/piketas/AT gynyba nuo jedinstvenininkų
91.01.09
Vilnius
046-047/    0016
35
57
36.   
RTV po užgrobimo/barikados prie AT/ Maskvos delegacija MA  salėje
91.01.13-14
Vilnius
048-051/    0017
35
121
37.   
Žuvę žmonės Raudonojo kryžiaus ligoninėje
91.01.13
Vilnius
051/         0017D
35
7
38.   
Barikados prie AT /Maskvos delegacija MA salėje/Gruzdzevičiūtė Neringa(050psl.13-14k)
91.01.13-14
Vilnius
052-055/
0017E-K
35
119
39.   
Prie TV bokšto
91.01.14
Vilnius
056/         0018
35
20
40.   
Žuvusiųjų laidotuvės
91.01.16
Vilnius
056-062/ 0019
35
200
41.   
Šv. paveikslo piešimas prie Arkikatedros / medžio
90.08.16
Vilnius
062/      0019G
35
???
42.   
Barikados prie AT/ Arkikatedros a/
91.01.16
Vilnius
062-063/
  0019J-0020
35
43
43.   
Sužeistojo prie TV žaizdos/ trakietis
91.01.17
Trakai
064/           0021
35
10
44.   
Statomas kryžius prie RTV/ AT plakatai/barikados
91.01.18
Vilnius
064-068/    0022
35
153
45.   
Lanko Romualdo komanda prie AT
91.01.23
Vilnius
068-069/
 0022F-G
35
20
46.   
Japonų TV transliacija/ Arkikatedros a.
91.01.xx
Vilnius
069/         0022J
35
23
47.   
Šarvuočiai Trakų plente už Vilniaus
91 vidurys
Vilnius
069/        0022K
35
6
48.   
AT gynyba/barikados/žmonės
91.01.30
Vilnius
070-072/0023-B
35
74
49.   
Piketas prie prokuratūros/Artūras Paulauskas
91.01.xx
Vilnius
072/         0023C
35
21
50.   
LLL mitingas prie AT/ biblioteka Mažvydo
91.01.xx
Vilnius
073/         0024
35
38
51.   
Socialdemokratų XV suvažiavimas/portfelio perdavimas K.Antanavičius-Sakalui/VU GF salė
91.05.04-05
Vilnius
074-076/0025-B
35
107
52.   
AT barikados/ Serioža Junisov/plakatai/žmonės
91pavasar
Vilnius
077-078/0026-A
35
69
53.   
Lentvario SA  karinis dalinys/
91.02.xx
Lentvaris
079-080/0027-A
35
52
54.   
AT barikados/korespondentas iš Rusijos Jura Žolobov/TV mobilios stotys/
91.02.08
Vilnius
080-083/
0027B-0028B
35
114
55.   
Prie TV bokšto/SA kreiviai/šarvuočiai/žuvusiū kapai Antakalnio kapinėse/f.kor. Jura  Žolobov
91.02.08
Vilnius
084-085/0029-A
35
61
56.   
Balsavimas Trakų r./su Jura Žolobov iš Rusijos
91.02.09
Trakų  r.
086-087/0030-A
35
61
57.   
Antanas Terleckas jo bute su JuraŽolobov/intervius
91.02.09
Vilnius
087/        0030B
35
5
58.   
Vasario 16 d minėjimas prie RTV komiteto/eisena Gedimino pr./tankai prie RTV/
91.02.16
Vilnius
088-090/
 0031-0031B
35
79
59.   
Vasario 16 d. minėjimasPedagoginiame institute su Ukrainos šauliais
91.02.16
Vilnius
090-091/
0031C-0031D
35
34
60.   
Prie AT/Neringa Gruzdzevičiūtė/Sinega iš Trakų/barikados/Leninas
91.03pradž
Vilnius
091-092/
0091E-0032
35
30
61.   
Kovo 11 minėjimas prie AT/prie Mažvydo bibliotekos
91.03.11
Vilnius
092-093/
0032A-0033
35
40
62.   
Barikados prie AT
91.03.28
Vilnius
094/     0033A
35
2
63.   
Badautojai prie RTV komiteto
91..03.15
Vilnius
094/     0033B
35
25
64.   
Gėdos stulpai prie AT
91.04.xx
Vilnius
095/     0034
35
7
65.   
Malūnėlių diena prie AT/V.Landsbergis/R.Rudys/Aušra Girdziušienė
91.04.10
Vilnius
095-098/
0034A-0034D
35
112
66.   
AT barikados/Vytautas Šustauskas
91vasara
Vilnius
098/        0035
35
5
67.   
Pašarvotas Gintaras Žagunis/ Olandų g.
91.05.22
Vilnius
099/        0035A
35
14
68.   
Gėdos stulpai prie AT
91vasara
Vilnius
099/        0035B
35
12
69.   
Gegužės 1-oji prie Lenino paminklo/SA kareiviai/
jedinstvenininkai/Švedas/Burokevičius/kiti
91.05.01
Vilnius
100-101/
0036-0036A
35
45
70.   
Medininkų žuvę pasieniečiai morge/žuvusiojo sesuo/bud. policininkas prie lig. Lukiškių/ mitingas
91.07.31 18h
Vilnius
101-103/
0036B-0036D
35
65
71.   
Namas Tilto g.
91.08.03
Vilnius
103/      0037
35
2
72.   
Medininkų žuvusieji pašarvoti Sporto rūmuose
91.08.xx
Vilnius
103-105/
0037A-C
35
79
73.   
Ukrainietis piketuoja
91.08.08.
Vilnius
105/      0038
35
4
74.   
„Omon von“/ piketas prieš omonininkus/ omonininkai/Antakalnio rajonas
91.08.10
Vilnius
106-110/
0038A-0039
35
155
75.   
Prie KGB rugpjūčio16 ir 19 dienomis
91.08.16,19
Vilnius
111/    0039A
35
25
76.   
Tvora/ spygliuota viela/ SA KPZ
91.08.15
Vilnius
111/    0039B
35
3
77.   
Telefono stotis užgrobta omonininkų Savanorių pr.
91.08.19 13h
Vilnius
112/    0040
35
18
78.   
Prie AT karinio pučo Maskvoje metu/Dauderys Arvydas/ statomos barikados
91.08.19 11-13.10h
Vilnius
113/    0040A
35
35
79.   
Prie Spaudos rūmų mitingas
91.08.22
Vilnius
114/    0040B
35
32
80.   
TV bokštas/ SA išsinešdinimas iš bokšto/ A.Butkevičius(?)
91.08.22 14-17h
Vilnius
115-116/
0040C-0040D
35
51
81.   
Atsisveikinimas su žuvusiu Sakalausku prie AT
91.08.22 18h
Vilnius
116/     0041
35
13
82.   
Lenino paminklo demontavimas
91.08.23
Vilnius
117/     0041A
35
15
83.   
Lenino paminklo pjedestalas/KGB užėmimas/ kagėbistų išvarymas naktį
91.08.23-24
Vilnius
117-118/
0041B-0041C
35
47
84.   
Sakalausko laidotuvės/ prie  AT
91.08.22 18h
Vilnius
119/     0041D
35
25
85.   
Prie LKP pastato 9-10 val./ kieme deginami dokumentai/
91.08.23
Vilnius
119-120/     0042-0042A
35
32
86.   
Balsavimas už LRS kandidatus Trakuose/Trakiečių rūpesčiai Nr.25
92.xxxx
Trakai
121/   0042B
35
23
87.   
Sausio 13-oji 1992 metai
92.01.13
Trakai
121/   0042C
35
15
88.   
Rinkimai į Seimą Trakuose
92.11.25
Trakai
122/   0042D
35
15
89.   
Žagunienė ir Orlavičienė /Trakiečių rūpesčiai Nr.21
92.xx.xx
Trakai
122/   0043
35
20
90.   
Žagunio f.nuotrauka/ reprodukcija
92.xx.xx
Trakai
123/   0043A
35
20
91.   
K.Prunskienė pristato savo knygą „Iššūkis drakonui
92.11.pradž
Trakai
123/   0043B,C
35
12
92.   
Landsbergis teikia apdovanojimus Sausio 13 d. AT
92.xx.xx
Vilnius
124/   0043D
35
36
93.   
Balsavimas Trakuose
93.02.14
Trakai
125/   0044
35
9
94.   
Bado akcija prie Seimo
93.05.26
Vilnius
125/   0044A
35
2
95.   
Plakatai Vilniaus m. į prezidentus/Gedimino pr.
93.02.10
Vilnius
125/   0044B
35
5
96.   
Piketas prieš Skuodį (Genocido c.)
93.11.11
Vilnius
125/   0044C
35
3
97.   
Žurnalistų piketas prie Vyriausybės rūmų/
93.10.19
Vilnius
125-126/
0044D-0045
35
43
98.   
LRS/Seime posėdis/Sausio 13 paminėjimas
94.01.13
Vilnius
127/   0045A
35
10
99.   
Antakalnio kapinėse prie 1991 m. Sausio 13 d. aukų minėjimas
94.01.13
Vilnius
127-130/   0045B-0046
35
98
100.                  
Apdovanotas trakietis Sausio 13 d. atminimo medal
94.01.14
Trakai
130/    0046A
35
4
101.                  
Piketas prie Vyriausybės rūmų
94.02.03
Vilnius
130/    0046B
35
11
102.                  
Tuskulėnų  parke KGB aukų palaikų atkasimas
94.06.pradž
Vilnius
130/    0046C
35
2
103.                  
Pastatas Žirmūnų 2/fontanas
94.06.pradž
Vilnius
130/    0046C
35
3
104.                  
Paminklas tremtiniams prie buv. KGB
94.08.xx
Vilnius
130/    0046D
35
3
105.                  
Žurnalistas Rimantas Šimkūnas/fotostudijoje mano
94.08.pradž
Vilnius
131/    0047
35
8
106.                  
Vytautas Skuodis/ Genocido muz./ vadovas
94.08.xx
Vilnius
131/    0047A
35
5
107.                  
Gedulo ir vilties diena N.Vilnioje/Brazauskas/kiti
94.06.14
N.Vilnia
131/    0047B
35
16
108.                  
VISO :


VISO:

3976

Komentarų nėra: