Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2012-03-10

II-as 3a dalis. Alfredo Girdziušo 1988-1994 metų politinių įvykių Lietuvoje fotoarchyvų aprašai


1.       
Kunigaikšč.Algirdo paminėjimas Maišiagaloje
93.12.17
Maišiagala
088
35
33
2.       
Sportininkų pasveikinimas prieš šv.Kalėdas
93.12.23
Vilnius
089
35
21
3.       
Labdaros vaišės Sporto rūmuose vaikų namų/ žiur.Kauno vaikai/ monsinjoras Vasiliauskas
93.12.27
Sporto rūmai
090-091
35
68
4.       
Kompiuterių įteikimas Gamtos apsaugos komit. Valdas Adamkus, JAV ambasadorius
93.xx.xx
GamtApsKo
092
35
35
5.       
Badautojai, RTV
93.xx.xx
Vilnius
093
35
5
6.       
Olimpiečiai su Brazausku ir Šleževičium/ spalv
93.xx.xx
Vilnius
093
35
1 sp
7.       
Pasienio apsaugos vado pristatymas/ Linas Linkevičius
94.xx.xx
Vilnius
093
35
25
8.       
Leipcigo mugės pristatymas LITEXPO
94.01.10
LITEXPO
094
35
17
9.       
Lietuvos ūkininkų suvažiavimas
94.02.18
Vilnius
094-095
35
38
10.   
Biržiškis ir... ?  pasirašo sutartį
94.04.xx
Vilnius
095
35
9
11.   
Brazauskas susitinka su agronomais,  ž.ū.senato atstovu
94.01.06
Vilnius
096
35
20
12.   
Jurgis Jurgelis Tuskulėnų parke, NKVD aukų
94.01.10
Tuskulėnų p.
096
35
5
13.   
Ž.ū. ministras J.Kraujelis
94.01.24
Ž.ū.ministerij
096
35
5
14.   
Pas Brazauską svečias(?)
94.xx.xx
LRS
096
35
6
15.   
Tarptautiniai notarai Lietuvoje
94.01.24
Vilnius
097
35
13
16.   
Iš Amerikos atvežti palaikai (?) žr. „Tiesa“
94pavasar
Vilnius
097-097
35
33
17.   
Antonovo teismas , žr.“Tiesa“
94.xx.xx
Vilnius
098
35
12
18.   
Advokatas Adomas Liutvinskas
94.04.19
Vilnius
098
35
4
19.   
Policijos mokyklos abiturientai, žr.“Tiesa“
94pavasar
Vilnius
099
35
35
20.   
Brazilijos ambasadorius pas Brazauską
94.01.25
Vilnius
100
35
10
21.   
Irano ambasadorius pas Brazauską
94.01.25
Vilnius
100
35
11
22.   
Olimpiečių palydos seime, Brazauskas
94.02.03
LRS
100-101
35
25
23.   
Varėnos savivaldybės salėje paskaita
94.02.09
Varėna
101
35
3
24.   
Dzūkijos nac.parko dir., darbuotojai
94.02.10
Varėna
101
35
5
25.   
Fotografai Sime
94.02.17
LRS
101
35
2
26.   
J.Budraitis LR Seime
94.02.17
LRS
101
35
2
27.   
Žmonės prie Baltarusijos pasiuntinybės
94žiema
Vilnius
102
35
10
28.   
Baltarusijos ambasadorius pas Brazauską
94.02.17
LRS
103
35
17
29.   
Kirkilas Seime
94.02.17
LRS
103
35
7
30.  p
Pas seimūną  Kęstutį Jaskelevičių namuose
94žiema
Lentvaris
103-104
35
38
31.   
Šeimos d. Seime su M.Brazausku  kard. Bačkis
94.02.21
LRS
105
35
22
32.   
„Čia buvo barikados“  užrašai ant atminimo st.
94.02.17
Vilnius
105
35
9
33.   
Lietuvos Mokslų akademijos suvažiavimas
94.03.02
LMA
106-107
35
30
34.   
Italijos UR ministras  Vilniaus universitete
94.03.11
VU
107
35
30
35.   
Dominijonas Šniukas pas Šleževičių
94.03.31
Min.tar
108
35
7
36.   
Vladimiras Aškenazis
94.04.15
Vilnius
108
35
13
37.   
Punsko lietuviai pas M.Brazauską
94.04.19
LRS
108
35
10
38.   
Šleževičius „Tiesos“ redakcijoje
94.04.19
„Tiesa“ red.
109
35
4
39.   
Česlovas Juršėnas ir jo karikatūros
94.04.20
LRS
109
35
8
40.   
Profsąjungos atst.  po susitikimo su Brazausku
94.04.xx
LRS
109
35
4
41.   
LR privatizavimo viršininkas
94.04.xx
Vilnius
109
35
6
42.   
„Hermio“ banko priestato pašventinimas (kapsulėje yra ir mano parašas)
94.04.xx
Vilnius
109-110
35
39
43.   
Prancūzų studentų humanitarinė siunta ų LT, žr.“Tiesa“
94.05.06
Vilnius
111
35
29
44.   
„AGROBALT“ parodos atidarymas LITEXPO, Brazauskas, Šleževičius, Prunskienė
94.05.10
LITEXPO
111-112
35
37
45.   
Švedijos gynybos ministrė
94.05.18
Vilnius
113
35
15
46.   
Brazauskas sutinka ambasadorių, žr. „Tiesa“
94.06.xx
LRS
113
35
14
47.   
Komunalinio ūkio darbuotojų piketas, žr. „T“
94pavasar
Vilnius
114
35
32
48.   
Birželio 14 d. paminėj. V.Vilnioje, Brazauskas
94.06.14
N.Vilnia
115
35
33
49.   
Rusų pensininkų piketas prie Rusijos ambasad.
94.06.xx
Vilnius
116
35
25
50.   
LT Karo akademijos I-oji laida. Brazauskas
94.08.02
Prie LRS
116-118
35
77
51.   
Kaltesnis „Tiesa“ redakcijos darb., jo draugas
94.08.03
Vilnius
119
35
12
52.   
SKAT`o štabas
94.08.xx
Vilnius
119
35
7
53.   
Brazauskas, Maskvos meras Lužkovas,
94.08.xx
Vyriausyb r.
119
35
10
54.   
Adamkus įteikia Kudabai Česlovui premiją
94.xx.xx
Gamt.aps.k.
120
35
29
55.   
Maskvos meras Lužkovas pas Chrizostomą
94.08.19
Vilnius
121-122
35
30
56.   
Paminklas Vytautui Didžiajam Trakuose
94.08.20
Trakai
122
35
16
57.   
Ukrainos ambasadorius Mikola Baltaži ir Boris Delikatny (jo žmona Eugenija Žilytė)
94.08.23
11.00val
Vilnius
123
35
19
58.   
Oželytė su... (?)
94.08.xx
Vilnius
123
35
2
59.   
Lenkojos gynybos ministro sutikimas KAM
94.08.pr
KAM
123-125
35
43
60.   
Pas seimūną Kęstutį Jaskelevičių Lentvaryje
94.08.xx
Lentvaris
125-126
35
35
61.   
Posėdis dėl atsistatydinimo vyriausybės
94.xx.xx
Vilnius
127
35
35
62.   
Prie Darbo biržos/ gamtos etiudas
94.08.pr
Vilnius
128
35
3/2
63.   
Amerikiečių parduotuvės atidarymas
94.08.xx
Vilnius
128
35
27
64.   
Pas agronomą Trakuose su Kalteniu („Tiesai“)
94.08.27
Trakai
129-130
35
48
65.   
Brazauskas priima pasiuntinį (?)
94.08.09
Vilnius
130
35
7
66.   
Rusų okupac. kariuomenės išvedimo metinės
94.08.31
Prie LRS
130-132
35
64
67.   
Linas Linkevičius apdovanoja žurnalistus
94.08.31
KAM
132-133
35
48
68.   
Brazauskas susitinka su archeologais, istorikais
94.08pab
Kernavė
134-136
35
82
69.   
Šliūpas pas Šleževičių/ 9.30 va.l ryto
94.09.09
MTaryba
137
35
29
70.   
Pas Šleževičių iš Autralijos
94.09.09
MTaryba
137
35
3
71.   
Jungtinių tautų organizacijos atstovas Lietuvoje
94.09.xx
Vilnius
138
35
7
72.   
Karo mokyklos absolventai prie LRS
94.09.xx
Prie LRS
138
35
6
73.   
Girdzijausko knygos aptarimas rašytojų sąjung.
94.09.xx
Rašyt.sąj.
138
35
10
74.   
Brazauskas ir Jakelaitis.  Knygą dovanoja Prezidentui/ 2163185
94.09.15
LRS
139-140
35
39
75.   
Vilniaus universitetui 115 metų, studentai
94.09.xx
VU
140-142
35
72
76.   
Šleževičius priima interesantus/žmones
94.09.xx
MTaryba
142
35
17
77.   
Policijos dienos minėjimas Katedros a. 10.30h
94.10.01
Katedros a.
143-145
35
88
78.   
Kinijos ambasadorius Lietuvoje
94.09.pab
Vilnius
146
35
19
79.   
Lingio kapas
94.10.11
Antakalnio
146-147
35
23
80.   
„Užminuoti“ Spaudos rūmai,/ 10-11 val
94.10.12
Vilnius
147-148
35
40
81.   
Genadijus Konapliovas, „Tauro“ bankas, knygos pristatymas
94.10.12
Tauro bankas
148-149
35
50
82.   
Dominiojonas Šniukas „Tiesa“
94.10.18
„Tiesa“ red
150
35
32
1
VISO:
1992-94 m

150

4606

Komentarų nėra: