Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2012-03-10

II-as 2a dalis. Alfredo Girdziušo 1988-1994 metų politinių įvykių Lietuvoje fotoarchyvų aprašai

 
1.       
Brazauskas, Juršėnas, JAV ambasadorius
93.xx.xx
LRS
035
35
25
2.       
LITEXPO danų dizaino paroda
93.xx.xx
Vilnius
036
35
16
3.       
Miškininkai iš Kauno, Padaiga (Strumskiui)
93.xx.xx
Vilnius
036
35
10
4.       
Šleževičius susitinka su Suomijos  ministru pirmininku  Esko Aho/“Tiesa“5245
93.xx.xx
Vilnius
037
35
21
5.       
Jorgen Lisner spaudos konferencija
93.xx.xx
Vilnius
037
35
8
6.       
Ignalinos LSDP taryb.pirm. Švirinas
93.xx.xx
Ignalina
038
35
4
7.       
„Lietuva“ ansamblis merginos LRS
93.xx.xx
LRS
038
35
2
8.       
Rusų dramos teatre rusų  švietimo/mokyklų suvažiavimas
93.xx.xx
Vilnius
038
35
2
9.       
Rusijos švietimo ministras
93.xx.xx
Vilnius
038
35
10
10.   
„Bičiulystės“ redaktoriaus pavaduotojas
93
Vilnius
038
35
5
11.   
Lietuvos verslininkų suvažiavimas Vilniuje
93.05.pr
Vilnius
039
35
12
12.   
Kultūros švietimo ministras pasirašo aktą „Geros valios Lietuva“ (?)
93?Ar 94?
Vilnius
039
35
19
13.   
Žvilgsnis pro Vyriausybės rūmų langą į Operos ir baleto teatrą
93.02.26
Vilnius
040
35
2
14.   
LDDP būstinėje susitikimas su užsieniečiais
93.03.24
Vilnius
040
35
12
15.   
Vatikano pasiuntinys su Šleževičiumi
93.05.05
Vilnius
040
35
11
16.   
Šleževičius susitinka su (?)
93.06.xx
Vilnius
040
35
4
17.   
Paskutinis talonų keitimas į litus
93.06.xx
Vilnius
041
35
10
18.   
Piketas prie Seimo
93.06.29
Vilnius
041
35
15
19.   
Deputatas Lideikis (A+A)
93.07.07
Vilnius
041
35
5
20.   
Baltarusijos vadovai pas Šleževičių
93.07.xx
Vilnius
042
35
20
21.   
Bado akcija Lozoraičiui remti prie Seimo
93.07.xx
Vilnius
042
35
12
22.   
Piketas už Lozoraitį prie Seimo/ bado akcija
93.05.17
Vilnius
043
35
4
23.   
Piketas už Lozoraitį prie Seimo/ bado akcija
93.05.22-25
Vilnius
043
35
6
24.   
LT, LV, EET ryšių ir transporto ministrų susitikimas Vilniuje/ „Tiesa“
93.07.xx
Vilnius
044
35
26
25.   
Pasitarimas „uždarų durų“ ekonomikos minist.
93.07.xx
Vilnius
044
35
5
26.   
Piketas prie Vyriausybės rūmų
93.xx.xx
Vilnius
044
35
5
27.   
Telekomo ryšių ministerijoje simpoziumas
93.07.xx
Vilnius
045
35
16
28.   
Lietuvos civilinių aviatorių susitikimas
93.07.30
Vilnius
045
35
19
29.   
Rusijos armijos išvedimo  iš Lietuvos pažymėj. Brazauskas, Juršėnas, Ru ambasadorius
93.08.31
LRS
046
35
28
30.   
LRS posėdžio metu/ salė
93.08.xx
LRS
046
35
6
31.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, Vingio parkas
93.09.07
Vilnius
047-050
35
117
32.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, prie Arkikatedros
93.09.07
Vilnius
050
35
4
33.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, Kryžių kalne
93.09.07
Šiaulių raj.
050
35
10
34.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, prie Arkikatedros
93.09.07
Vilnius
051-053
35
73
35.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, suvenyrai
93.09.07
Vilnius
053
35
7
36.   
Medeliai prie Seimo
93.vasara
Vilnius
053
35
2
37.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, per televizorių
93.09.07

054
35
35
38.   
Popiežiaus vizitas Lietuvoje, Kryžių kalnas
93.09.07
Šiaulių raj.
055-057
35
105
39.   
Popiežiaus vizitas, išlydėjimas oro uostas
93.09.07
Vilnius
058-060
35
89
40.   
Arkikatedros skulptūrų restauracija
93.09pr
Vilnius
061
35
13
41.   
Vokietukai Tiesos redakcijoje
93.09.vid
Vilnius
061
35
8
42.   
„Sporto“ redakcija persikrausto, red. neša seifą
93.09.xx
Vilnius
061
35
2
43.   
Žydų genocido diena Seime, apdovanojimai, ordinas / Brazausko gimtadienis
93.
LRS
062-063
35
51
44.   
Šleževičiaus susitikimas su... (?) Tiesa
93.
Vilnius
063
35
15
45.   
Gylys priima Skandinavijos komisiją, Tiesa
93.09.25
Vilnius
064
35
7
46.   
V.Landsbergis Seimas
93.09 pab.
LRS
064
35
5
47.   
Pas Šniuką svečias iš(?), pramonininkų piketas
93.
Vilnius
064
35
6
48.   
Vilniaus politkalinių klubo pirm. St.Žukas
93.
Vilnius
064
35
2
49.   
Armija Krajova/ AK? Teismas, Tiesa 93.10.09
93.10.08
Vilnius
065
35
16
50.   
Budraitis artistas
93.
Vilnius
065
35
2
51.   
Žemės ūkio ministro pavaduotojas
93.
Vilnius
065
35
9
52.   
Šleževičiaus ir Kaliningrado sr.vadovo susitiki
93.10.prad
Vilnius
066
35
20
53.   
Argentinos ambasadorius pas Brazauską
93.
LRS
066
35
11
54.   
Pramonininkų piketas prie Seimo
93.10.prad
Vilnius
067
35
8
55.   
Kaliningrado srities  derybos su Šleževičium
93.10.prad
Vilnius
067
35
24
56.   
Kontrolės departamento darbuotojai
93.10.11
Vilnius
068
35
15
57.   
„Tauro“ bankas, Genadijus Konapliovas (A+A)
93.
Vilnius
068-069
35
52
58.   
Seminaras žurnalistams Seime
93.10.12
LRS
070
35
6
59.   
Prancūzų teisininkų labdara knygų VTU
93.10
VTU
070
35
17
60.   
Kinijos ambasadorius pas Šleževičių
93.10.12
Vilnius
071
35
5
61.   
Danijos ambasadorius pas Brazauską
93.10.13
Vilnius
071
35
10
62.   
Lingys pašarvotas „Respublikoje“ atsisveikinimas redakcijoje, 14-15h
93.10.14
Vilnius
071
35
9
63.   
„Saulės“ mūšio minėjimas Gedimino kalne
93(?)94(?)
Vilnius
071-072
35
40
64.   
LITEXPO medienos paroda
93.10 vid
Vilnius
073-074
35
40
65.   
„bomba“ centriniame pašte (mokymas?)
93.10.14
Vilnius
074
35
20
66.   
Seimo „Linkolnas“
93.10.
Vilnius
074
35
5
67.   
Vilnius-Šiauliai oro linija, Zoknių oro uostas
93.10.15
Zokniai
075-077
35
95
68.   
Seime „tuščios“ kėdės
93.10.
LRS
077
35
5
69.   
Brazauskas pristato Liet.armijos vadą  KAM`e
93.10.20
KAM
078
35
31
70.   
Vokietijos prezidento viešnagė Lietuvoje, oro uostas/ 16.00h
93.10.21
Vilnius
079
35
15
71.   
LDDP Kaišiadorių  Laima Katelevskienė, Tiesa 93.11.04
93.11.01
Kaišiadorys
079-080
35
33
72.   
Vokiečiai Lietuvoje, švietimo ministerija,/Tiesa
93.11.09
Vilnius
080
35
15
73.   
Lietuvos švietimo ministras, Tiesa 93.11.09
93.11.09
Vilnius
080
35
3
74.   
Bado akcija motinų, kurių vaikai žuvo SA
93.11.10
Vilnius
081
35
15
75.   
Kaišiadorių HAK
93.11.13
Kaišiadorys
081
35
20
76.   
LDDP „Viltis-21“ žaidžia su Kaišiadorių krepš.
93.11.13
Kaišiadorys
082-084
35
63
77.   
Liet.kariuomenės dienos minėj/A.Brazauskas
93.11.12
Vilnius
084
35
3
78.   
Badaujančios motinos kurių sūnūs žuvo SA
93.11.25
Vilnius/LRS
084
35
8
79.   
VU  liet.kl.katedra Arvydas Vidžiūnas/kolegos
93.11.30
VU
084
35
9
80.   
„Čia 1991-1992 m. stovėjo barikados“ /stulpai
93.1130
Vilnius
084
35
3
81.   
Jedinstveninkų teismas/ Valerijus Ivanovas
93.11.30
Aukšč.teism.
085
35
16
82.   
Maišiagalos bendrab/ gyventojai
93.12.xx
Maišiagala
085
35
9
83.   
Banionis
93.12.01
Vilnius
086
35
18
84.   
Sakalas, Antanas Valys
93.12.xx
Vilnius
086
35
4
85.   
Antanas Terleckas, Algis Brazaitis
93.12.xx
Vilnius
086
35
8
86.   
Esijos, Latvijos, Lietuvos premjerų susitikimas
93.12.17
Premjerų rūm
087
35
22
87. 
„Vagos“ redaktorius
93.12.xx
Vilnius
087
35
14

Komentarų nėra: