Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2008-02-07

Ramona Staveckaitė; "Dėl Liudviko Girdziušo žūties" 2005 m. rugsėjo 23 d.

----- Original Message -----
From: "genoc009"
To:
Sent: Friday, September 23, 2005 9:47 AM
Subject: dėl informacijos
> Gerb. Alfredai Girdziušai,
>
> Peržiūrėjus LYA esančias NKVD-MGB Švenčionių aps.-r. sk. operatyvines
> bylas bei 1944 m. NKVD suvestines duomenų apie 1944 m. lapkričio 17 d.
> įvykius Ignalinos r. Radučių k. nerasta. Šis įvykis nėra užfiksuotas ir NKVD
> LSSR suvestinėse.
> Deja, daugumos 1944 m. pabaigoje ir 1945 m. pradžioje Lietuvoje įvykdytų
> sovietų karinių operacijų prieš Lietuvos partizanus ir civilius žmones
> archyvuose nėra užfiksuota.
> LYA taip pat nepavyko rasti jokios medžiagos apie jūsų tėvo Liudviko
> Girdziušo nuotraukų archyvo likimą. LGGRTC esančioje baudžiamųjų bylų
> kartotekoje nerasta jūsų motinos Jadvygos Girdziušienės-Katkauskienės
> pavardės. Gal būt jūs galėtumėte konkrečiau nurodyti kokiais metais jūsų
> motina buvo suimta (jei buvo) ir apklausta.
>
> Apie jūsų tėvo Liudviko Gridziušo žūties aplinkybes LYA yra šie duomenys:
> 949 m. balandžio 23 d. pas MGB Ignalinos vls. posk. viršininką atėjusi
> buvusi partizano Kosto Malikėno žmona Franė Šuminienė pranešė, kad Kostas
> Malikėnas pakvietė ją balandžio 25 d. naktį ateiti į Melagėnų vls. Rubelių
> k. gyventojos Anelės Dimbelienės sodybą.
> MGB Ignalinos vls. posk. operatyvinė grupė ir F. Šuminienė nurodytu laiku
> nuvyko į A. Dimbelienės sodybą. Prie sodybos buvo pastebėti trys partizanai.
> Prasidėjus susišaudymui du partizanai pabėgo, o trečias persekiojimo metu
> buvo nušautas. Žuvo LIUDVIKAS GIRDZIUŠAS, KRIŠTOPO, g. 1909 m. Melagėnų vls.
> Paliesiaus k. 1946 m. L. Girdziušas legalizavosi.
> PAGRINDAS. LYA. ap. 3, b. 1660, l. 159, 160, 172, 173.
>
>
> Pagarbiai,
> Ramona Staveckaitė

Komentarų nėra: