Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2014-03-18

A.Girdziušo 1991 m. sausio 13 d. fotografijų paroda Ukmergėje.

Sausio 13-osios minėjime skambėjo Jungtinio choro dainos

kc.ukmerge.lt/.../sausio-13-osios-minejime-skambejo-jungtinio-choro-da...
Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje atidarytos dokumentų ir fotomenininko Alfredo Girdziušo iš Vilniaus fotografijų parodos, skirtos Sausio 13-ajai. Pagrindinis ...
 

Sausio 13-osios minėjime skambėjo Jungtinio choro dainos

Laisvės gynėjų diena sausio 13-osios ryte prasidėjo 1991 metų tragiškų įvykių paminėjimu rajono įmonėse ir įstaigose. Languose sužibo žvakelės, minėjimuose, kino filmų demonstravimu vaikams priminti žuvusieji už Lietuvos laisvę 1991 metų sausio 13-ąją. Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje atidarytos dokumentų ir fotomenininko Alfredo Girdziušo iš Vilniaus fotografijų parodos, skirtos Sausio 13-ajai. Pagrindinis dienos renginys vyko Kęstučio aikštėje prie paminklo „Lituania restituta“.
Čia Laisvės gynėjų dienos minėjimo dalyvius pasitiko Jungtinis choras, kuriame dainavo Kultūros centro mišrūs chorai: „Vyturys“ (vad. Antanas Pocius, chormeisterė Emilija Butvilavičienė), „Magnificat“ (vad. Regina Ališauskaitė), „Bočiai“ (vad. Zita Kviklienė), politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė), moterų choras „Žemyna“ (vad. Neringa Valinskienė). Jungtiniam chorui atlikus „Lietuva brangi“ renginio vedančioji pakvietė prisiminti žuvusius už Lietuvos laisvę.
Skambant pasakojimams apie žuvusius Kultūros centro tautinių šokių kolektyvo „Vilkmergė“ (vad. Regina Zabielienė) merginos padėjo degančias žvakes. Žuvusiųjų už mūsų laisvę atminčiai po tylos minutės aikštėje nuskambėjo malda „Tėve mūsų“. Minėjimo dalyvius sveikino rajono meras Vydas Paknys.
Užsidegus laužui ir nuaidėjus trims Krašto apsaugos savanorių iššautoms salvėms renginyje dalyvaujantys rajono vadovai, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų atstovai prie paminklo Laisvės gynėjų dienos atminui padėjo gėles.
Nuskambėjus jungtinio choro dainai „Kur giria žaliuoja“ susirinkusieji pakviesti pasivaišinti arbata, pabendrauti ir prisiminti tragiškus sausio įvykius.
Renginiai Ukmergėje baigėsi šv. Mišiomis šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
 

Komentarų nėra: