Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2014-03-18

Teresė Balkutė - Zolotuchinienė. Ką davė literatams praėjusieji metaiKą davė literatams praėjusieji metai
Friday, February 28 2014 10:00
TERESĖ BALKUTĖ – ZOLOTUCHINIENĖ
Trakų r. Literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė

         Su liūdesiu į paskutinę kelionę palydėjome ilgametį Trakų r. Literatų brolijos „Aukuras“ narį Aleksejų Kutkiną.
         Mūsų organizacijoje šiuo metu 42 įvairaus amžiaus nariai. Jauniausiai – 20, vyriausiai – 88 metai. Tai rašytojai, mokytojai, kultūros darbuotojai ir t.t. Nežiūrint amžiaus skirtumų, sugyvename draugiškai, vieni kitus suprasdami ir paremdami. Glaudžiamės prie Trakų viešosios bibliotekos, kurios buvusi bibliografė Julija Pulokienė daug prisidėjo koordinuojant veiklą. Ką gi mes veikiame? Pirmiausia, žinoma, rašome ir garsiname Trakų krašto gamtovaizdį ir žmones. Garsiname eilėmis, proza, rašome publicistinius straipsnius. Daugelis iš mūsų fotografuoja. Praėjusiais metais mūsų literatai išleido 7 knygas. Jauna poetė ir vertėja Rūta Suchodolskytė išleido 1-ąjį eilėraščių rinkinį lietuvių ir anglų kalbomis „Susitarimas kvėpuoti kartu“, Austra Zapolskienė – 1-ąją knygą „O pasaulis dar margesnis“ (eilėraščiai, proza, publicistika), Vytautas Talačka – „Laiškai iš Afganistano“ (poezija ir brolio atsiminimai), Malvina Miškinienė – „Iš momulės kupero“ (Gervėčių krašto folkloras) 2-ąjį papildytą leidimą, Valerija Masalskaitė Čigienė – 2-ąjį eilėraščių rinkinį „Akimirkos vėjų nesušukuotas“, Viktorija Kurakevič – 2-ąjį eilėraščių rinkinį „Dvi žemės“ lietuvių ir rusų kalbomus.
          Praėjusieji metai buvo vaisingi ir Romualdui Tinfavičiui, dirbusiam prie knygos „Nuo Juodosios jūros iki Trakų“ (Lietuvos karaimika). Prie istorinio romano „Vytauto žemė“ daug ir produktyviai dirbo Edmundas Zenonas Malūkas (dažnai konsultavosi su istorikais, kalbos žinovais ir t.t.).
          Aleksejaus Kutkino eilės ir proza ir Viktorijos Kurakevič eilės publikuotos rinkiniuose „MAPP 5 lėt v Litvė“ (TRPA-os 5 metai Lietuvoje) ir „Na dorogė sudby“ (Likimo keliais). Išleistos knygos pristatytos visuomenei. Visuomenės susidomėjimo susilaukė ir J. Pulokienės parengtos rajono literatų naujausių knygų parodos.
          Be viso to, nemažai mūsų literatų publikacijų yra respublikos ir rajono žiniasklaidoje. Pažymėtini: Romualdas Tinfavičius, Vytautas Žemaitis, Kęstutis Petkūnas, Dana Buinickaitė – Zacharevičienė, Alfredas Girdziušas, Jonas Počepavičius, Vytautas Vilkišius, Edmundas Zenonas Malūkas, ir kt.
Žiniasklaidoje buvo rašoma ir apie mūsų literatus: Aleksandrą Zajančkauską, Aleksejų Kutkiną, Vytautą Žemaitį, Romualdą Tinfavičių, Vytautą Talačką, Malviną Miškinienę, Vytautą Vilkišių, Joną Počepavičių ir kt.
Teresės Balkutės – Zolotuchinienės biografija įrašyta į „Lietuvos valstybės metraštį 1990 – 2010“, kuriame atsispindi ir Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ veikla.
          Per metus organizavome keletą renginių, kuriuose aptarėme veiklą, skaitėme savo kūrybą. Protėvių tarmės puoselėtojai savo kūrybą skaitė tarmiškai.
          Iš pateiktų pavyzdžių akivaizdu, kad Trakų rajono literatų brolija „Aukuras“ dirba. Šįmet birželio mėn. mūsų organizacijai sukanka 15 metų. Tad turime naujų planų ir pareigų. Metus sėkmingai pradėjo Marija Draugelienė ir Romualdas Tinfavičius, nudžiuginę mus naujomis knygomis bei jų pristatymu. Numatome išleisti rajono literatų kūrybos almanachą. Jame dalyvauti nori visi, tačiau turime problemų. Paremti lėšomis žada Trakų rajono savivaldybė. Tikimės paramos ir iš visuomenės, bet neturime kompiuterio, todėl literatai iki šiol nežino kur savo kūrybą siųsti. O juk dar laukia redagavimas, korektavimas ir t.t. Tai sunkus ir atsakingas darbas. Mūsų almanachai informatyvūs, garsina Trakų rajoną visoje respublikoje ir už jos ribų. Jį nori turėti beveik kiekvienas kultūringas žmogus, todėl išleisti jį turime tinkamai. Tikimės, kad taip ir bus – atsiras gerų žmonių, kurie norės padės.

Komentarų nėra: