Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2009-08-15

Vilniaus apskrities kultūros centras. XXV Rytų Lietuvos literatų susitikimas Varėnoje

VAKC - XXV Rytų Lietuvos literatų susitikimas Varėnoje
Nustebino paskutinę akimirką konkursui pateikęs paraišką fotomenininkas Alfredas Girdziušas ir užėmęs garbingą II vietą, o audringų kolegų ovacijų sulaukęs ...
www.vakc.lt/index.php?option=com... - Google kopija - Panašūs

XXV Rytų Lietuvos literatų susitikimas Varėnoje
XXV Rytų Lietuvos literatų susitikimas iš ciklo „Gimtosiomis literatų pėdomis..."

Š. m. rugsėjo 27 d. (šeštadienis) Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko XXV Rytų Lietuvos literatų susitikimas iš ciklo „Gimtosiomis literatų pėdomis..." - XII Rytų Lietuvos literatų konkurso laureatų pagerbimo šventė.

Jau tryliktus metus, kas pusmetį, rengiamuose Rytų Lietuvos literatų susitikimuose iš ciklo „Gimtosiomis literatų pėdomis...", siekiame burti krašto meninio žodžio kūrėjus, supažindinti juos su literatūros naujovėmis, suteikti galimybę išbandyti jėgas įvairiuose konkursuose, skatiname įvairių regiono savivaldybių literatūrinių susivienijimų bendradarbiavimą.

Į rudeninį susitikimą Varėnoje sugužėjo per 40 literatų iš sostinės, Ignalinos, Varėnos, Šalčininkų, Širvintų, Trakų, Vilniaus rajonų ir Elektrėnų savivaldybės.

Varėna svečius pasitiko šventine nuotaika, mat nuo pat ankstyvo ryto mieste ir jo apylinkėse šurmuliavo tradicinė „Varėnos grybų šventė". Ypatingą dėmesį regiono literatams skyrė Varėnos rajono viešosios bibliotekos darbuotojai, pasitikę ir priėmę svečius naujose bibliotekos patalpose.

Susitikimą atidariusi Vilniaus apskrities kultūros centro direktorė Birutė Kurgonienė nuoširdžiai džiaugėsi susitikimu ir dėkojo bibliotekos šeimininkams už suteiktą galimybę apsilankyti Dainavos sostinėje - Varėnoje bei draugėn susibūrusiems literatams už aktyvų dalyvavimą XII Rytų Lietuvos literatų konkurse. Nors dėl sudėtingos dienotvarkės literatų negalėjo pasveikinti bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius, tačiau šiltu žodžiu į susirinkusius kreipėsi bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Veronika Tamulienė, palinkėjusi geros viešnagės ir šiltų įspūdžių svetingoje Dzūkijos žemėje bei paruošusi su kolegėmis nuostabių vaišių.

Su nekantrumu ir įtampa regiono literatai laukė XII Rytų Lietuvos literatų konkurso laureatų paskelbimo bei apdovanojimo ceremonijos. Kiekvienas konkurse dalyvavęs ir į susitikimą atvykęs kūrėjas vylėsi būti pats geriausias, tačiau ir neišgirdęs savo vardo nenusiminė, bet nuoširdžiai džiaugėsi savo kolegų - plunksnos brolių sėkme. Juk Vilniaus apskrities kultūros centro direktorė Birutė Kurgonienė savo atidarymo kalboje visus nuramino, primindama, kad, anot A. Čechovo, nieko nėra baisesnio už provincijos įžymybę. O be to, ir B. Pasternakas teigė, kad būti žymiam - negražu... Tikrasis kūrėjas yra didis savo kuklumu. Štai kaip apie M. K. Čiurlionį atsiliepė V. Daujotytė: „Čiurlionio tonas visur (išskyrus kūrybą) - nuolankumo, atsiprašymo; taip, iš nuojautos, kad per didelis, per kitoks...".

Poezijos nominacijoje I vietą šiais metais pelnė jauna poetė Rūta Suchodolskytė iš Trakų r. (paskatinta Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV diplomu ir atminimo dovanėle), II vietą laimėjo Ervinas Vinkleris iš Ignalinos, o III vietos laimėtoja paskelbta elektrėniškė Ona Rasutė Šakienė.

Prozos nominacijos laimėtoju tapo ukmergiškis Kęstutis Česnaitis, laimėjęs I vietą (paskatintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos padėkos raštu ir atminimo dovanėle). Buvo pagerbti ir II bei III vietų laimėtojai - Liubovė Salimova iš Šalčininkų bei Aldona Raugalaitė iš Merkinės.

Publicistikos nominacijos laureatės vardą šiais metais pelnė Malvina Miškinienė iš Trakų (paskatinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu ir atminimo dovanėle). Nustebino paskutinę akimirką konkursui pateikęs paraišką fotomenininkas Alfredas Girdziušas ir užėmęs garbingą II vietą, o audringų kolegų ovacijų sulaukęs varėniškis Jonas Staliulionis, konkurse pelnė III vietą.

Ypatingą dovaną laureatams suteikė savaitraštis „Šeimininkė", apdovanodamas nugalėtojus savo prenumerata bei galimybe savo kūrybą spausdinti laikraštyje.

Konkurso vertinimo komisijos pirmininkas rašytojas Raimondas Kašauskas džiaugėsi nemažėjančiu Rytų Lietuvos literatų aktyvumu bei kūrybingumu. Susirinkusiems kūrėjams palinkėjo tęsti nelengvą rašančiojo darbą bei aktyviai dalyvauti konkursuose, literatų susitikimuose, kurių metu dalijamasi gerąja patirtimi, kūrybinėmis įžvalgomis, laimėtais pasiekimais ar išleistomis knygomis.

Šventinė nuotaika nepaliko susitikimo dalyvių ir prie Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų suruoštų vaišių stalo. Džiugu, kad literatus ir organizatorius pagerbė Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša, nors trumpam ištrūkęs pasimatyti su savo buvusia mokytoja širvintiške Danute Miliukiene ir palinkėti visiems kūrybinės sėkmės bei gražios viešnagės Varėnoje.

Po konkurso laureatų apdovanojimo ceremonijos literatai buvo pakviesti pasisvečiuoti Varėnos „Grybų šventės" renginiuose - šventiniuose koncertuose, medžio skulptūrų ,,Dzūkelis" aukcione ir dzūkiškų audinių aukcione „Iš močiutės skrynios", tautodailės ir prekybos mugėje bei svetinguose Varėnos rajono seniūnijų kiemeliuose.

Kaip visada, pagalbos ir širdies šilumos sulaukėme iš Varėnos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotojos kultūrai Reginos Svirskienės, sudariusios galimybę regiono literatams kūrybinius skaitymus-vakaronę organizuoti Marcinkonių seniūnijos kiemelyje, kurio šeimininkas, seniūnas Vilius Petroška drauge su linksmosiomis šeimininkėmis bei dainorėliais sukūrė dzūkiško nuoširdumo kupiną susitikimo atmosferą. Visiems patiko ne tik marcinkoniškių dainos, senųjų amatų demonstravimas, bet ir labai gardžios dzūkų „babkos" ir grikių pyragai.

Dar ilgai netilo literatų kūrybos skaitymai, aidėjo linksmi pašnekesiai, buvo dalijamasi patirtais įspūdžiais. Atvykusieji dėkojo organizatoriams už prasmingą darbą, už pagarbą rašantiesiems, už galimybę susitikti ir pasidalinti patirtimi, sukauptais kūrybiniais išgyvenimais. Ir svarbiausia ne tai, kad nepavyko tapti laureatu ar prizininku. Svarbiausia rašyti ir jausti, jog esi reikalingas ir neužmirštas, jog esi girdimas ir vertinamas, jog gali susitikti su panašiu į save žodžio, knygos mylėtoju. Tikimės, jog patirti įspūdžiai dar ilgai neišblės literatų širdyse ir naujai atgims kūrybiniuose sumanymuose.

Vilniaus apskrities kultūros centro literatūrinių programų koordinatorius Tomas Šastakauskas nuoširdžiai dėkoja Rytų Lietuvos viešosioms bibliotekoms ir rajonų savivaldybių kultūros bei švietimo skyriams, sudariusiems galimybę literatams dalyvauti Rytų Lietuvos literatų susitikime Varėnoje bei mūsų partnerei - Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešąjai bibliotekai (direktorius Petras Zurlys). Taip pat nuoširdžiai dėkojame leidykloms paskatinusioms Rytų Lietuvos literatus savo išleistomis knygomis: Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai (direktorė Giedrė Šorienė), „Baltų lankų“ leidyklai (generalinis direktorius Saulius Žukas), leidyklai „Kronta“ (direktorė Jolanta Rimšienė), leidyklai „Versus aureus“ (direktorius Arturas Mickevičius), leidyklai „Tyto alba“ (direktorė Lolita Varanavičienė), leidyklai „Andrena“ (savininkė Nijolė Petrošienė).

Komentarų nėra: