Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2010-11-13

Voruta; Trakų bažnyčios jubiliejui - Pirmoji Komunija ir fotoparoda...


Trakų bažnyčios jubiliejui - Pirmoji Komunija ir fotoparoda...

2009-05-29
TŽ informacija

Sekmadienį (2009-05-24) sukako 600 metų Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai.

Jubiliejaus data nustatyta pagal 1409 m. gegužės 24 d. Vytauto Didžiojo fundacinę privilegiją. Bažnyčiai skirtas išlaikymas trims kunigams iš Bezdežo valsčiaus (dab. Baltarusija) pajamų bei klierikui ir mokyklos prižiūrėtojui.

Savo 600 metų jubiliejų Vytauto Didžiojo šventovė pasitiko pastoliuose. Prasidėjusi ekonominė krizė beveik sustabdė restauravimo darbus ir įkurtuvių teks ilgokai palaukti. Jubiliejaus dieną šventovė sutiko didelį būrį parapijiečių, jaunųjų krikščionių – net 52 priėmė Pirmąją Komuniją. Juos mokė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos IV kurso klierikas Petras Gucevičius iš Druskininkų.

Pasak parapijos kleb. dek. teol. dr. Valdo Girdžiušo, bažnyčios jubiliejus bus švenčiamas rugsėjo 8 d. per Trakinės atlaidus. Tikimasi ir remonto darbai iki to laiko bus gerokai pasistūmėję į priekį.

Rajono fotografai Vytauto Didžiojo šventovės jubiliejų pažymėjo savo meninių fotografijų paroda Trakų kultūros rūmuose. Jos dalyvius pasveikino jubil. mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, LR Seimo narys Jonas Liesys, rajono meras Vincas Kapočius, „Trakų žemės“ bei „Vorutos“ leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Parodos dalyviai ir lankytojai gavo dovanų fotoparodos katalogą „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja“.
Rajono meras Vincas Kapočius įteikė padėkos raštą parodos projekto vadovei ir dalyvei Danai Buinickaitei-Zacharevičienei.

Ji dar bus eksponuojama Salos pilyje, Užutrakyje ir rudenį sugrįš į bažnyčią.

Parodą rengė VšĮ „Vorutos fondas“, leidžianti Lietuvos istorijos laikraštį „Voruta“.
 
Alfredo Girdziušo nuotr.

Nuotraukose:

1. Pirmajai Komunijai jaunuosius trakiškius rengė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos V kurso klierikas Petras Gucevičius iš Druskininkų (centre).
2. Išsipuošę ir pasiruošę Pirmajai Komunijai jaunieji trakiškiai.
3. Fotoparodos autoriai. Iš kairės: A. Subata, V. Žemaitis, J. Vercinkevičius, R. Lankas, D. Buinickaitė-Zacharevičienė, jubil. V. Pranciškus Rūkas, A. Girdziušas (pritupęs), V. Suslavičius, M. Norkus, K. Petkūnas, R. Urbonavičius.

--
Photographer; journalist;
ph.: +370 698 81744
studio: +37052758892
http://paliesius.photodom.com
http://agirdziusas.blogspot.com
http://girdziusas.wordpress.com
Skype: maurisijusalfredas

Komentarų nėra: