Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2012-04-02


15 Jan 2012 - 00:00
Philadelphia, PA 19130
Minėjimo programa:
10:30 Šv. Mišios už žuvusiuosius sausio 13-osios įvykiuose
11:30 Pabendravimas Šv. Andriejaus parapijos salėje
12:30 Dokumentinio filmo „Nežinomi didvyriai“ peržiūra

Trumpai apie filmą.
„Tos sausio dienos daug vardų turi. Tos kruvinos dienos, kančių dienos laiko tėkmėje įgavo vieną, apibendrintą, grėsmingą pavadinimą – Sausio 13-oji.“ – taip prasideda dokumentinis filmas „Nežinomi didvyriai“.

Sausio 13-oji. Kada ji prasidėjo? Gal 1987 metų rugsėjį prie šventos Onos bažnyčios Vilniuje, gal po metų rugsėjo 28 dieną buvusiame Puškino skverelyje, kada OMONininkai talžė lazdomis susirinkusius vilniečius, gal 1990 metais per „didžiojo spalio“ „paradą“, kai sovietiniai desantininkai, atstatę automatų ragelius, skynė kelią „šlovingajai“, „nenugalimajai“, „raudonajai“ armijai“.

Atsakymai į šį ir daugiau klausimų, išskirtinės paprastų žmonių istorijos – dokumentiniame filme „Nežinomi didvyriai, skirtame 1991-ųjų metų Sovietų agresijos sausyje dvidešimtmečiui.

Filmo prodiuseris: Saulius Bartkus. Režisierius: Algis Kuzmickas. Operatoriai: Andrius Bartkus, Arnoldas Plepys. Filme naudojami išskirtiniai Alfredo Girdziušo dienoraščio fragmentai ir niekur nerodyta vaizdo medžiaga. Filmo trukmė: 45 min

JANUARY 13 COMMEMORATION

Commemoration Program
10:30 a.m. Mass for those killed January 13, 1991
11:30 a.m. Fellowship and refreshments in the parish hall
12:30 p.m. Viewing of documentary film „Unknown Heroes“

About the film:
Those days in January have many names – those bloody days, days of suffering, but eventually, as time went on they are known as events of January 13.
They started with the very first gatherings near St. Ann‘s Church in September 1989, then a year later September 28 when the demonstrators were attacked by Soviet agents, perhaps in 1990 when Soviet soldiers marched  in the October parade to show off the might of the red army.
The documentary describes the participation of ordinary people in the events leading up to and during January 13 days.
Film producer: Saulius Bartkus. Director: Algis Kuzmickas. Operators: Andrius Bartkus, Arnoldas Plepys. Film includes exclusive fragments from the diary of Alfredas Girdziušas and never previously used video material.

Film length: 45 min

Komentarų nėra: