Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2008-01-12

Alfredas Girdziušas "Išvalykime pasaulį" - medžiaga apie "Žmogaus ir gamtos sąlytį fotomene". Seminaras vyko Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre

Alfredas Girdziušas

Išvalykime pasaulį...

Praėjusį ketvirtadienį į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą, esantį Pavilnyje, rinkosi ne biologai ir ne gamtininkai, o... fotografai. Iš visų Lietuvos regionų spalio 25 dieną atvyko formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokytojai į seminarą „Žmogaus ir gamtos sąlytis fotomene“ bei mokiniai, dalyvavę šalies vaikų ir jaunimo fotoparodoje „Žemės spalvos“, skirtoje tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“.
Apie 70 mokytojų, būrelių vadovų bei mokinių seminare išklausė paskaitą „Gamta ir fotografija: mokinių kūrybos gamtos tema analizė“, kurią skaitė Lietuvos dailininkų ir fotomenininkų sąjungų narys, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos dailės mokytojas-metodininkas, Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Beje, A.Stauskas jau antri metai yra kviečiamas į Lietuvos vaikų ir jaunimo parodų „Žemės spalvos“ vertinimo komisiją, o šiemet jis buvo šios vertinimo komisijos pirmininkas.
Pasak A.Stausko, parodos pagrindiniai tikslai yra : ugdyti moksleivių gebėjimą suvokti gamtos unikalumą ir harmoniją, propaguoti gamtos apsaugos, aplinkos tvarkymo įdėjas, skatinti jaunimo kūrybiškumą, meilę gamtai. Vertinan prmiausia atsižvelgta buvo į moksleivių fotografijų originalumą, individualumą, nestandartinį požiūrį.
Su šiuolaikine, ir ne tik, fotografavimo technika mokinius supažindino Utenos fotocentro fotolaboratorijų vadovas Rimantas Udras. Klausytojai sužinojo ir kai kurių profesinų fotografo paslapčių kaip, pavyzdžiui, nufotografuoti makrovaizdus be įmantrių prietaisų, be brangios fototechnikos.
Su gamtos formų komponavimo fotografijoje pagrindais klausytojus supažindino Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojas Andrius Surgailis.
Seminaro dalyviai Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro salėje bei, ne itin plačiuose, koridoriuose pamatė 1200 iškabintų fotonuotraukų, kurios buvo mokinių atsiųstos konkursui. Net 369 jaunieji Lietuvos fotografai varžėsi skirtingose amžių grupėse. Šiame margumyne 8 valandas verinimo komisijai teko paplušėti, kad atrinktų geriausius darbus iš geriausių.
Už turiningus ir meniškus darbus šalies vaikų ir jaunimo fotoparodoje „Žemės spalvos“, skirtoje tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro dovanomis apdovanoti buvo: (15-21 metų grupė), Robertas Riabovas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro II kurso studentas už darbų seriją „Gamtos grafika“. Vytautas Navikas, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 1 klasės mokinys už darbų seriją „Neleiskime žemei žūti“. Lauryna Kalašaitis, Vilniaus Sausio 13 – osios vidurinės mokyklos 12 klasės mokinys už darbų seriją „Mikropasaulis“ (nuotrauka „Ką čia veiki“). Matas Dulkė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 12 klasės mokinys už darbų seriją „Vandens nuotaika“.
Už gamtosaugos idėjų meninę raišką Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais bei Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro dovanomis apdovanoti aštuoni mokinai.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomais ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro dovanomis skirtingo amžiaus grupėse buvo apdovanoti 12 mokinių.
Už kūrybiškai parengtus darbus Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais, leidyklos „Lututė“ dovanomis, savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata apdovanoti 30 autorių.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštais apdovanojo ir mokytojus, kūrybiškai ir tinkamai padėjusius mokiniams pasirengti šiai fotoparodai: Midoną Kailiuvienę - Vilniaus paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokytoją. Alfredą Motiejūną - Anykščių Jono Biliūno ir Antano Vienuolio gimnazijų fotobūrelių vadovą. Jolantą Mašidlauskienę - Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos mokytoją. Aidą Dulkienę - Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytoją. Sonrdą Joncevą - Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro mokytoją. Henriką Šurkų - Klaipėdos „Varpo“ vidurinės mokyklos mokytoją. Vydą Bečelį - Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoją. Tatjaną Kuzminą - Kauno miesto moksleivių techninės kūrybos centro mokytoją ir Julių Alekną, Kupiškio Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos mokytoją.
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras Padėkos raštais apdovanojo Daivą Paškauskienę, Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokytoją. Joną Juškevičių, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro foto būrelio vadovą. Jeleną Šepelevą, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos mokytoją. Daivą Mikaliūnienę, Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinio centro mokytoją. Laimutę Nazimovienę, Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos mokytoją ir Laimą Norkuvienę, Kėdainių švietimo centro gamtininkų namų mokytoją.
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Padėkos raštais už aktyvų ir sėkmingą dalyvavimą fotoparodoje „Žemės spalvos“ apdovanotos ir mokyklos: Raseinių „Žemaičio“ gimnazija, Raseinių pagrindinė mokykla ir Kėdainių dailės mokykla.
Apdovanijimus įteikė Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorė Ona Sigutė Versockienė ir seminaro koordinatorė, centro Ekologijos ir gamtos apsaugos skyriaus metodininkė Birutė Sūdžienė.
„Užkandai“ seminaro dalyviams koncertą surengė Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai (vadovė Giedrė Rimšaitė) ir Mykolo Romerio universiteto pop vokalinės grupės daininkės (meno vadovas Artūras Novikas).2289 kadras - Vytautas Navikas, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 1 klasės mokinys už darbų seriją „Neleiskime žemei žūti“ su fotobūrelio vadovu Alfredu Motiejūnu.

2430 kadras - Mykolo Romerio universiteto pop vokalinės grupės daininkės (meno vadovas Artūras Novikas).
2380 - Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorė Ona Sigutė Versockienė

2370 - Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojas Andrius Surgailis.

2304 - Utenos fotocentro fotolaboratorijų vadovas Rimantas Udras.

2263 - Lietuvos dailininkų ir fotomenininkų sąjungų narys, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos dailės mokytojas-metodininkas, Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas.

„Žemės vaikai“ - : Už gamtosaugos idėjų meninę raišką Šalies vaikų ir jaunimo fotoparodoje „Žemės spalvos“, skirtoje tarptautinei akcijai „Išvalykime pasaulį“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro dovanomis apdovanoti :
Irma Šliuževičiūtė 17m.
Kupiškio Lauryno Stuokos — Gucevičiaus gimnazija.

Komentarų nėra: