Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2008-01-27

"Trakų žemė"; 1991 metų sausio 13 dienos gedulingas mitingas prie Trakų kultūros rūmų

Alfredo GIRDZIUŠO nuotrauka
1991 metų sausio 13 dieną Trakuose buvo suorganizuotas gedulingas mitingas sausio tryliktosios aukoms atminti ir Sovietų Sąjungos žudynėms prie parlamento bei Televizijos bokšto pasmerkti. Mitingui vadovavo LDDP Trakų rajono komiteto sekretorius Jonas Grybauskas. Kalbėjo Trakų bažnyčios klebonas Vytautas Rūkas, Trakų cerkvės šventikas Aleksandras Šmuilovas, miesto vykdomojo komiteto pirmininkė Joana Katinienė, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas Rimvydas Survila, Trakų Sąjūdžio tarybos pirmininkas Algimantas Lisauskas.
Pamatęs nuotrauką, kurioje nufotografuoti mitingo dalyviai, Trakų Šv. Dievo Motinos gimimo stačiatikių cerkvės šventikas Aleksandras Šmuilovas prisimena: „Tuo metu kitaip negalėjau elgtis, mano pašaukimas liepė būti tame mitinge, susitikti su žmonėmis, parodyti jiems, kad stačiatikių cerkvė remia kovojančius už naująją Lietuvos valstybę“.

Mindaugas MILIAUSKAS

Alfredo Girdziušo nuotraukoje 1991 metų sausio 15 dienos gedulingo mitingo dalyviai prie Trakų kultūros rūmų. Iš kairės: Trakų Sąjūdžio tarybos pirmininkas Algimantas Lisauskas, Trakų rajono vykdomojo komiteto valdytojas Algirdas Sadkauskas, LDDP Trakų rajono komiteto sekretorius Jonas Grybauskas, Aukščiausiosios tarybos deputatas Rimvydas Survila, Trakų miesto vykdomojo komiteto pirmininkė Joana Katinienė, Trakų cerkvės šventikas Aleksandras Šmuilovas, gydytojas Juozas Jakubauskas (su diplomatu rankose).

Komentarų nėra: